Adózás

Tudjon meg többet a TaxisNet-ről az alábbi honlapon: https://taxisnet.mof.gov.cy/displayWelcome.do

GYIK:
Milyen adókulcs vonatkozik a ciprusi cégekre?
Jogi személyeknek/cégeknek naptári évben (január 1-jétől december 31-re vonatkozóan) az adóköteles nettó bevétel 10%-át kell adóként befizetni.

Mikor kell az adót befizetni és mikor tekinthető teljesen elrendezettnek?
Az adót az adóelőleg alapján kell adóévben két részletben befizetni, az adóegyenleget pedig legkésőbb következő év augusztus 1-jéig kell rendezni.

Hány százalék adót kell fizetni a részvényeseknek kifizetett osztalék után?
Azon részvényesek, akik nem a Ciprusi Köztársaság lakosai, adólevonás nélkül kapják meg az osztalékukat, tehát az adó 0%.

Azon részvényesek, akik a Ciprusi Köztársaság lakói, osztalékukat 20%-os adólevonás után kapják meg.

Egy magánszermély akkor tekinthető ciprusi lakosnak, ha ciprusi tartózkodása eléri, vagy összességében meghaladja a 183 napot. Ilyenkor a cégnek adót kell befizetnie a részvényes számlájára.

Milyen jövedelemadó szabályozások vonatkozknak azokra a magánszemélyekre, akik ciprusi és, akik nem ciprusi lakosok?
A jövedelemadó-köteles jövedelem magában foglalja, többek között, a kereskedelemből származó jövedelmet, tisztségviselői szolgáltatásokból származó jövedelmet, nyugdíjakat, osztalékokat, jogdíjakat, stb.

A ciprusi lakhelyű magánszemélyek összjövedelmük, a Cipruson kívül szerzett jövedelmük után is kötelesek jövedelemadót fizetni. 

A nem ciprusi lakhelyű magánszemélyeknek csak a Cipruson szerzett jövedelem után kell adót fizetni.

A befizetendő adó mértéke az első 19.500 € összegig 0 %, azután:
19.501 – 28.000 €-ig: 20 %
28.001 – 36.000 €-ig: 25 %
36.001 – 60.000 €-ig: 30 %
60.001 – és felette:     35 %